Wie gebruiken MotiCom

Hulp bij gebruik

Hieronder treft u een aantal toepassingen van MotICom. De lijst is verre van compleet en wij kunnen ons voorstellen dat u sommige van u zich afvragen hoe u in bepaalde situaties MotiCom nu eigenlijk optimaal inzet. Daarbij helpen wij u graag en verzorgen wij verschillende workshops over de toepassingen ervan. Wij helpen u ook graag in de ontwikkeling van voor u specifieke toepassingen om zodoende uw kansen bij uw klanten te helpen vergroten.

Leidinggevenden

Wat motiveert mijn medewerkers werkelijk: beloning, zekerheid, uitdaging of afwisseling? U leert door het gebruik van MotiCom inzicht te krijgen in de drijfveren van uw medewerkers. Ook ontdekt u uw eigen motivatiekenmerken. Met het gebruik van MotiCom weet u precies wat effectief motiveren is, waar een medewerker een extra inspanning moet leveren en u kunt uw communicatie gerichter aansluiten op de ander.

Recruiters

Een kandidaat heeft de benodigde opleiding, genoeg ervaring en lovende referenties. Het kan haast niet meer fout gaan. Waar we hier over praten is het vermogensniveau van iemand. Kunde, kennis en ervaring

Trainers

Als trainer wil je een programma optimaal afstemmen op je deelnemers. Je kijkt naar inhoud, maar ook naar vorm. De ervaring leert dat als je de motivatiefactoren van je deelnemers kent je veel beter op de groep kunt afstemmen. Daarnaast biedt MotiCom je als trainer extra mogelijkheden om je iegen toegevoegde waarde aanzienlijk te vergroten. Trainingen en workshops waarin commiunicatie, samenwerking, temavorming en dergelijke een belangrijke rol spelen krijgen meer diepgang.

Coaches

Coaching vraagt om een bepaalde houding van een coach om een client te helpen zijn of vraag te beantwoorden of probleem op te lossen. Het vraagt in ieder geval inzicht in de client. MotiCom biedt jou als coach een sterk hulpmiddel in coachingtrajecten. Het geeft inzicht en objectiveert informatie die je tijdens gesprekken met je clienten krijgt. Het kan je clienten helpen meer inzicht in zichzelf te krijgen en daardoor een probleem sneller op te lossen. Het geeft je als coach in ieder geval een waardevol instrument om jouw eigen toegevoegde waarde verder te vergroten.

Opleiders

Zeer waarschijnlijk gebruik je als opleider kennis op het gebied van leerstijlen van leerlingen/studenten. Dat is zeer waardevol als je dit tenminste ook actief verwerkt in de manier waarop je hen uitdaagt zich te ontwikkelen. MotiCom geeft je meer informatie naast datgene dat je al weet. Als je weet waar iemand warm voor loopt kun je daar tijdens opleidingen in veel verschillende situatie gebruik van maken. Denk eens aan individuele begeleiding van studenten of leerlingen, communicatie binnen de groepen, afstemmen van feedback. Er zijn veel toepassingen te bedenken voor opleiders om het maximale effect uit MotiCom te halen.

Organisaties

MotiCom voor uw organisatie betekent meer inzicht in het potentieel van uw medewerkers en leidinggvenden. Voor een efficiëntere werving en selectie heeft u de mogelijkheid om sollicitanten vóór zij op gesprek komen een persoonlijk profiel te laten maken. De uitslag kunt u vervolgens vergelijken met de motivatiekenmerken van de functie. Tevens heeft u de mogelijkheid om de motivatiekenmerken van de leidinggevende en het team te vergelijken met de sollicitant. MotiCom wordt dan een extra selectie-tool.

Iedereen die met mensen werkt

MotiCom gaat over mensen. Over wat hun motiveert en démotiveert. Deze kenmerken zichtbaar krijgen betekent dat u hier rekening mee kunt houden waardoor u iemand gerichter kan adviseren, trainen, coachen, helpen en motiveren.

Maar of het nu een cliënt, een klant, een kandidaat, een leerling, of een uitzendmedewerker betreft, het zijn allemaal mensen met eigen motivatiekenmerken. Wanneer u met mensen werkt zult u dit onbewust vanuit uw eigen motivatiekenmerken doen en daarmee een deel van de mensen niet of minder kunnen bereiken. Inzicht in uw eigen motivatiekenmerken kan dit voorkomen.

Toekomstige partners

Liefde maakt blind zegt men. Toon Hermans maakte er een prachtige leidje over: "Vader gaat op stap." Na een aanvankelijk korte periode van verliefdheid komt er meer oog voor de verschillen en soms is een relatie hier niet tegen bestand, met alle verdriet en pijn die daar vaak bij hoort. Met MotiCom krijg je op voorhand veel meer inzicht en dit kan veel teleurstellingen voorkomen voor mensen die via internet een nieuwe partner zoeken.

Laatste nieuws

20/9/12 Opnieuw naar de Netwerkvloer op 16/10 >>>
15/06/12 HFC zeer succesvol op de Beurs >>>
04/06/12 HFC 12 juni op de Netwerkvloer >>>
08/05/12 Nieuwe rapporten beschikbaar >>>
19/4/'12 Portal live op 23 april >>>
16/4/'12 cNc nieuwe partner. >>>
06/04/'12 Portal binnenkort live! >>>
26/3/'12 Nieuwe partner >>>
2/12/'11 Callcenters gezocht >>>
3/7/'11 Nieuwe website >>>

Nieuwsoverzicht