Toepassingen van MotiCom

De toepassingen van MotiCom zijn zeer divers. Niet alleen geven de persoonlijke profielen veel inzicht in kandidaten, ook de vergelijkingen geven MotiCom een groot scala aan mogelijkheden. De zeer praktische toepassingen maken MotiCom voor onze relaties een zeer waardevol instrument.

 • Werving en selectie
 • Loopbaanbegeleiding
 • Training en coaching
 • Beroepskeuze
 • Teambuilding
 • Samenstellen van teams
 • Reorganisaties en veranderprocessen
 • Mediation
 • Outplacement
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Relatiekeuze en bemiddeling

Werving en selectie

Hoe groot is de kans dat u de juist persoon op de juiste plaats krijgt als u alleen afgaat op een CV, kennis en ervaring in combinatie met een goed gesprek? Geaseerd op onderzoek blijkt de betrouwbaarheid van een regulier wervingstraject neit veel hoger te zijn dan 20%! Zelfs als door professionals wordt gedaan. De betrouwbaarheid van een dergelijk traject kan worden vergroot naar bijna 75% door de inzet van de juiste instrumenten.

Voelt de medewerker zich thuis in de functie, de afdeling en het team? Hierbij spelen de motivatiekenmerken een cruciale rol. Deze kunnen hiermee onderdeel worden van het wervingstraject.


Loopbaanbegeleiding

Aandacht voor het individu, de mens achter de werknemer, door de motivatiekenmerken hierbij te betrekken, zal de loopbaanbegeleiding in een breder perspectief plaatsen en daarmee aan effectiviteit winnen.

Training en coaching

Elke trainer en coach wil zijn deelnemers dat aanbieden dat zij het beste kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen. Een gedegen voorbereiding is dan ook bij trainingen en coaching onontbeerlijk. Met MotiCom krijg je meer en vooral ook meer objectieve informatie over deelnemers. Dat helpt niet alleen bij de voorbereidingen maar ook tijdens de uitvoering van training of de coaching.

Beroepskeuze

Of een functie bij de motivatiekenmerken van iemand past, is een aspect wat met MotiCom zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan later teleurstellingen voor alle partijen voorkomen.

Teambuilding

Bij coomunicatie en samenwerking blijft het altijd een uitdaging om zo kort mogelijk langs elkaar te praten. Kennis over elkaar bij teamleden van de individuele motivatiekenmerken geeft de mogelijkheid elkaar beter te begrijpen. Dit levert meer begrip voor elkaar op en dat is teambuilding.

Samenstellen van teams

Goede samenwerking gebeurt op grond van competenties en individuele motivatie-kenmerken. Met MotiCom kan hier bij het samenstellen of aanvullen van een team rekening worden gehouden.

Reorganisaties en veranderprocessen

Als laatste erin, als eerste eruit? Of wilt u ook met de motivatiekenmerken en geschiktheid rekening houden? Met MotiCom heeft u deze mogelijkheid. De juiste mensen op de juiste plaatsen om ook na de reorganisatie verder te kunnen.

Sommige mensen vinden veranderen maar niets terwijl anderen ervan genieten. De implementatie van nieuwe procedures, werkprocessen, andere producten en diensten, het brengt allemaak veranderingen met zich mee. Het is goed om te weten waar je als projetleider of verantwoordelijk manager tegen aan zult lopen en waar je dus op voorhand rekening mee kunt houden. MotiCom geeft je die mogelijkheid.

Het "nieuwe werken"

Bij de implementaties van het zogenoomde nieuwe werken krijgen organisatie te maken met weerstand. Mensen gaan nu eenmaal anders om met veranderingen. De manier van communicatie, het betrekken van medewerkers in de organisatie, de argumentatie van de implementatie, het zijn allemaal aspecten waar je zeer waarschijnlijk anders mee om zou gaan als je meer inzicht zou hebben in de mitivatie en communicatiestijlen van de mensen die erbij betrokken zijn. MotiCom is hiervoor een hulpmiddel bij uitstek.

Overplaatsing

Wat kunt u verwachten bij de overplaatsing van een medewerk(st) er? Door de motivatie- kenmerken vooraf in MotiCom te vergelijken met het nieuwe team, afdeling, leidinggevende, krijgt u daar dus vooraf inzicht in

Reïntegratie

Naast de competentievaardigheden kunnen met MotiCom de motivatiekenmerken van de projectleden zichtbaar worden gemaakt. Dit verhoogt de kans op een goede samenwerking.

Onlangs is MotiCom ingezet bij de begeleiding van enkele jongeren uit de Wahjong. Niet alleen de jongeren maar ook hun nieuwe praktijkbegeleiders werden aan MotiCom onderworpen. Het gaf veel nuttige informatie en vergroot de kans op succes.

Outplacement

Soms kan het niet anders dan mensen buiten de eigen organisatie te plaatsen. MotiCom helpt in die situatie bij het vinden van een passende functie en maakt de kans van slagen voor de persoon in kwestie groter en meestal ook makkelijker te accepteren.

Laatste nieuws

20/9/12 Opnieuw naar de Netwerkvloer op 16/10 >>>
15/06/12 HFC zeer succesvol op de Beurs >>>
04/06/12 HFC 12 juni op de Netwerkvloer >>>
08/05/12 Nieuwe rapporten beschikbaar >>>
19/4/'12 Portal live op 23 april >>>
16/4/'12 cNc nieuwe partner. >>>
06/04/'12 Portal binnenkort live! >>>
26/3/'12 Nieuwe partner >>>
2/12/'11 Callcenters gezocht >>>
3/7/'11 Nieuwe website >>>

Nieuwsoverzicht