Wat is MotiCom

MotiCom is een instrument met een gedachte erachter. De gedachte dat mensen zo uniek zijn dat een individuele benadering het meest recht doet aan hen als persoon. Deze individuele benadering wordt door MotiCom mogelijk gemaakt.

MotiCom maakt de belangrijkste waarden, motivatiekenmerken en communicatieaspecten van een persoon zichtbaar en benoemt deze. De basis van MotiCom wordt gevormd door een groot aantal keuzevragen die online via ons onderzoekcentrum worden afgenomen. Een kandidaat ontvangt daarvoor vooraf een uitnodiging met een inlogcode en een wachtwoord. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag.

MotiCom is geen test en het is geen beoordeling. Er is hier geen goed of fout! Op basis van de keuzes die een kandidaat maakt stellen we vast wat de persoon motiveert of wat juist niet. De belangrijkste waarden worden in hierarchische volgorde geplaatst en de belangrijkste communicatieaspecten worden vastgesteld.

Op basis van de analyse van het onderzoek genereren we diverse rapporten.

 • Persoonlijk rapport met een persoonlijk motivatieprofiel en communicatiestijl
 • Managersrapport speciaal voor leidinggevenden
 • Trainingsrapport bestemd voor persoonlijke ontwikkeling

Naast de rapporten kunnen we kandidaten op verschillende manieren vergelijken met andere kandidaten. De vergelijkingen die mogelijk zijn:

 • Kandidaat met kandidaat
 • Kandidaat met functieprofiel
 • Kandidaten met meerdere kandidaten zoals een team
 • Kandidaat met referentieprofiel

Meertalig

MotiCom is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar.

Samengevat

 • MotiCom is een beeldversneller.
 • Met een druk op de knop is er een profiel beschikbaar van een medewerker, functie, leidinggevende of een team en kunnen deze onderling worden vergeleken.
 • Geeft deelnemers zelfinzicht.
 • Is een match-tool op grond van communicatie en motivatiekenmerken.
 • Maakt de overeenkomsten en verschillen zichtbaar tussen mensen onderling en hun werkomgeving.
 • Maakt zichtbaar, dus bespreekbaar.
 • Waar eerst weerstand was en onbegrip opent zich de weg om elkaar beter te begrijpen, te leren van elkaar en elkaar aan te vullen.
 • MotiCom Is aan te passen aan de wensen van de afnemer.
 • Samenstelling van teams, rekening houdend met de motivatiekenmerken.
 • Herwaardering van de functies m.b.t. de motivatiekenmerken.
 • Betere start, na reorganisatie of veranderingen. Men leert elkaar beter en sneller kennen.
 • Betere onderbouwing van de juiste man of vrouw op de juiste plaats.
 • Makkelijker contact tussen leidinggevende en medewerkers en medewerkers onderling.

Laatste nieuws

20/9/12 Opnieuw naar de Netwerkvloer op 16/10 >>>
15/06/12 HFC zeer succesvol op de Beurs >>>
04/06/12 HFC 12 juni op de Netwerkvloer >>>
08/05/12 Nieuwe rapporten beschikbaar >>>
19/4/'12 Portal live op 23 april >>>
16/4/'12 cNc nieuwe partner. >>>
06/04/'12 Portal binnenkort live! >>>
26/3/'12 Nieuwe partner >>>
2/12/'11 Callcenters gezocht >>>
3/7/'11 Nieuwe website >>>

Nieuwsoverzicht